Oorzaken van lekken


Na de vorstperiode, tijdens het verwijderen van het winterzeil, komen ieder jaar de meeste lekken aan het licht. Het waterniveau is dan drastisch gedaald, ondanks het feit dat het in de winter vaak regent en het niveau normaal gezien dan dient te stijgen. In de meeste gevallen is de oorzaak het niet winterklaar voorbereiden van het zwembad .

Circuleren of filteren tijdens de koude perioden wordt dikwijls aanzien als een alternatief. Toch raden wij dit ten stelligste af. Onze ervaring leert ons immers dat circuleren niet voldoende is. Vooral niet als we kijken naar de temperaturen van de afgelopen winters. We kunnen er niet genoeg op wijzen uw zwembad tijdig winterklaar te (laten) zetten.

Daarnaast zijn grondverzakkingen , agressief groeiende wortels van planten en bomen, plaatselijke werken in de tuin (verwijderen van bomen en struiken, aanleg van een nieuw terras, poolhouse of een nieuw tuinhuis, e.a.) dikwijls de aanleiding van een breuklijn met een lek als gevolg.

Zie gevolgen van een lek